Kosher for Passover White Chocolate Cake Pops - World of Chantilly
$41.99

Kosher for Passover, vanilla cake in pop shaped form covered in white chocolate.

OK Kashrut Logo